Sal Bono

A.S. ZONDAG TE GAST BIJ STL!


Ready for Rapture

Er doen zie veel verhalen de ronde over de eindtijd! Tegenwoordig hebben de wonderen van de moderne technologie - zoals radio, televisie en het Internet - honderden en duizenden zichzelf benoemde predikers en leraren in staat gesteld om talloze tegenstrijdige denkbeelden over religie te verspreiden in de wereld. Sommige van deze religieuze leraren beweren visioenen te zien, met God te spreken en bijzondere openbaringen uit geestelijke bronnen over de toekomst te ontvangen. Het Internet, de televisie, radio en publicatie media worden overspoeld met vreemde denkbeelden over religie. Alhoewel vele predikers beweren uit de Bijbel te prediken, zijn zij het vaak niet eens met anderen, die ook beweren uit de Bijbel te prediken. Andere religieuze leraren beweren, dat zij verborgen waarheden hebben gevonden in andere "heilige" geschriften of "verloren" evangeliën, die door verantwoordelijke Bijbelwetenschappers reeds lang verworpen zijn als zijnde vals. Dankzij de elektronische media is onze moderne wereld duidelijk met religieuze leraren overspoeld. Vele valse leraren komen in overvloed voor envelen komen in de naam van Jezus Christus - en misleiden vele mensen - precies zoals Bijbelprofetieën lang geleden voorspelden!

In deze conferentie geven Jaap Dieleman en Peter de Leau meer duidelijkheid over wat de Bijbel ons verteld over de eindtijd en de opname, en maken zij een duidelijke onderscheiding tussen feiten en fabels.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

  • De tweede komst van Jezus
  • De opname
  • Het duizend jarig vrederijk
  • De eindtijd
  • en nog veel meer...

 


Sunday Celebration

Ben je op zoek naar een plek waar je echt God kan ontmoeten en waar je kan groeien in het plan dat Hij heeft voor je leven? Dan willen we je verwelkomen bij Send the Light!

Onze samenkomsten bevatten gezalfde aanbidding, een compromisloze boodschap van het Woord van God en de bediening van de Heilige Geest. Kortom, diensten die een grote impact hebben in je leven!

Wij geloven dat wanneer we God de eerste plaats geven in ons leven, Hij niet alleen ónze levens verandert, maar ook onze stad en uiteindelijk ons land!

Na de dienst ie er voldoende tijd voor fellowship.


God Leeft!

God Leeft!

Conferentie.