Wie is Jezus?

Jezus Christus is de Zoon van de Levende God, en de belichaming van vergeving, waarheid en liefde. God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien klinkt het als een cliché, maar Jezus Christus is écht uit liefde voor jou gestorven, en Hij biedt je een werkelijk een nieuwe kans!

Iets weten of iets leven brengt radicaal verschillende resultaten voort in het leven. Het is wat buitengewoon doelgericht leven onderscheidt van de rest. Succes is het resultaat van geloof effectief in werking zetten! StL Academy biedt cursussen en trainingen die je in staat stellen positieve impact te maken op je eigen leven en dat van anderen!

God wil ons de wonderbare doop en vervulling met de heilige Geest schenken. De heilige Geest tilt het christelijke leven op een heel ander niveau, waar God ons echt kan ontmoeten en waar God een geweldige realiteit wordt in ons dagelijks leven. Het grote verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament is niet alleen dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. Het gaat veel verder. Het verschil is ook dat God niet meer veraf is en enkel spreekt door een geschreven wet. God is een echte Vader, en wil een liefdevolle Vader voor jou zijn.

God wil een werkelijkheid worden in ons leven, die zo mooi en bijzonder is, dat we als het ware de hemel al op aarde ervaren. Zijn licht kan geweldig sterk schijnen in ons. Zijn liefde kan ons hart vervullen en onze daden sturen. Zijn goedheid kan ons overspoelen en zijn vrede ons beheersen. Gods heerlijkheid is niet iets wat we pas veel later ervaren, als we dood zijn. Nee, God is hier en nu bij ons en wil ons dopen in zijn heilige Geest. De Bijbel laat vier stappen zien om de doop en vervulling met de Heilige Geest te ontvangen.

Een echterelatie met God

Je eerste stap is dat je je bekeert van je leven zonder God, je leven in zonde, oneerlijkheid, onreinheid. Keer je om van het oude leven, en begin een compleet nieuw leven met God!

Geloof in Jezus Christus als jouw verlosser. Besef dat Jezus Christus de redder van de mensheid is en ook voor jouw zonden is gestorven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft Zijn bloed laten vloeien als een offer voor de zonden van de mens. Als je Hem aanneemt en in Hem gelooft, dan zijn je zonden je vergeven!

3) Laat je dopen

Laat je dopen in water. Met deze handeling wordt je ‘begraven’ net als Jezus en sta je net als Hem op uit de dood. Je gaat volledig onder in water. We worden hierdoor ‘bekleed met Christus’ (Galaten 3:27). Het stelt ons in staat om, net als Christus, een leven vrij van zonde te leiden  (Romeinen 6:3-4; 1 Petrus 3:21). Het is erg belangrijk om je te laten dopen als je je bekeerd hebt. Door de bekering ontvang je vergeving. De doop maakt het mogelijk om een heilig en zuiver leven te leiden, vrij van zonde!

In de Bijbel lees je dat de Geest van God over de apostelen kwam (Handelingen 2:4 en Handelingen 4:31) En ook over de mensen nadat ze gebed onder handoplegging ontvingen van de apostelen. (Handelingen 8:17 en 1 Timoteüs 4:14) Als je werkelijk verlangt naar de doop en vervulling met de heilige Geest, laat dan alle menselijke bezwaren varen en laat betrouwbare en reine christenen voor je bidden. Nadat we deze stappen hebben doorlopen, is het aan onszelf, om vervuld te blijven met de Geest van God. Dat heeft te maken met onze eigen levensstijl.

Een echterelatie met God

Johannes 3:16

Mattheüs 11:27-30

Waterdoop

Johannes 3:5

Handelingen 2:38

Educatie

Mattheüs 28:18

Uitzenden

Efeze 4:11-15

Deel jouw verhaal

Wanneer je in volle overgave van je hart Jezus aanneemt als je redder en de Zoon van God, sta je aan het begin van de meest belangrijkste reis die je ooit zult ondernemen: de reis om Jezus te volgen. We horen graag van je als je deze stap gaat nemen of als je nog meer vragen hebt. Hieronder kan je vragen stellen of jouw ervaring delen waardoor anderen bemoedigd kunnen worden.

Ik meld mij aan voor StL Nieuws & Events; de nieuwsbrief die vooruit kijkt en je informeert over de laatste gebeurtenissen en je voorbereidt op de belangrijkste ontwikkelingen.

Door op "Deel mijn Ervaring" te klikken accepteer ik de Privacy Voorwaarden.

Blijf vervuld met de Geest van God! Doe niet zoals zovelen, die de heldere waarheid van de Bijbel vervangen door menselijke tradities en redeneringen. Laat je niet weerhouden van de wonderlijke heerlijkheid die God je wil geven. Lees en volg wat de Bijbel je zegt, bezoek een samenkomst en heb een levende relatie met je Hemelse Vader!

Church.

Elke zondag samenkomst 10:45 – 13:45
Buurtcentrum Gein Wisseloorplein 83

Google Maps

StL is een eigentijdse gemeenschap waarin Christus centraal staat, voor leiders die hun roeping willen definiëren en volbrengen. Onze kernwaarden→

Join.the.Mission.    

Make an offering!

Name

Amount €*Onze missie statement

De samenleving bereiken en winnen voor Christus door het delen van Zijn liefde het opleiden van leiders, hun te equiperen en bemoedigen van invloed te zijn in ieder aspect van het leven.

ONZE KERNWAARDEN

ACCEPTATIE > HERSTEL > WATERDOOP > WEDERGEBOORTE > OPLEIDEN > UITZENDEN

Contact

Bezoek ons

Wisseloordplein 831107 NB  Amsterdam


Bel ons

+31 (0)20 789 0054+31 (0)20 789 0054


Stuur een bericht of een gebedsverzoek