WELKOM

John & Shakila Olsen

Samen met onze drie kinderen vormen we een hecht gezin en beleven we elke dag als een mooi avontuur met nieuwe kansen om de veelzijdigheid van Gods Koninkrijk te mogen ontdekken.  Sinds twaalf jaar leiden we een huiskamergemeenschap. Wij geloven wij dat Het Woord van God een essentieel fundament is voor een gebalanceerd en succesvol leven. In onze huidige neo liberalistische samenleving zien we dit fundament in hoog tempo afgebroken worden. De verankering van morele kernwaarden (waarden en normen) dreigen hierdoor uit het hart van onze samenleving te verdwijnen, met al gevolg een verharding van de samenleving (Matt. 24:12).

Steeds vaker kwamen wij in aanraking met mensen die hongerig waren voor compassie, een schouder om tegenaan te kunnen leunen en het ervaren van echte (Agapè) liefde! Dit raakte ons hart en greep ons steeds meer aan. De nood in de samen lening werd zo tastbaar voor ons, dat we niet ander meer konden dan onszelf volledig ten dienste stellen van Gods wil in ons leven, en de ‘hongerigen’ te voeden. Simpelweg meer aandacht geven aan onze naasten, de tijd nemen om naar iemands verhaal te luisteren, hulp bieden en daar waar je hart echt bewogen raakt, de Agapé liefde van God delen. Niet omdat het moet ..! De Heer sprak letterlijk in ons hart. Ga erop uit en doe Mijn werk! In navolging hiervan hebben wij op 15 juni 2018  onze eerste bijeenkomst buitenshuis gehouden in het Community Centrum Gein in Amsterdam. Samen met alle onze naasten en geliefden hebben De Heer mogen prijzen en aanbidden voor waar Hij ons gebracht heeft, en waar Hij ons in dit geweldig avontuur nog naartoe zal leiden! Je bent van harte welkom om dit avontuur mee te beleven of om te beginnen met een kopje koffie of thee!

John & Shakila Olsen

VISIE

 

MISSIE STATEMENT

GELOOFSVERKLARING

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is accuraat, gezaghebbend en toepasbaar op ons dagelijks leven.

Wij geloven in een eeuwige God die de Schepper is van alle dingen. Hij bestaat uit drie Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij is volkomen liefdevol en totaal heilig.

Wij geloven dat zonde een ieder van ons heeft afgescheiden van God en van Zijn doel met ons leven.

Wij geloven dat de Heer Jezus Christus als God en als mens de enige is die ons kan verzoenen met God. Hij leefde een zondeloos en volmaakt leven, stierf aan het kruis in onze plaats, en stond op om Zijn overwinning te bewijzen en ons kracht te geven voor het leven.

Wij geloven dat om vergeving en de ‘nieuwe geboorte’ te ontvangen, we ons moeten bekeren van onze zonden, geloven in de Heer Jezus Christus, en ons onderwerpen aan Zijn wil voor ons leven.

CHURCH Welkom thuis!

Als lokale kerk zijn wij een gemeenschap van alledaagse mensen die Jezus centraal heeft staan in alles wat we doen. Wij omarmen onze stad en ons land met de liefde, hoop en goedheid van onze meedogen en trouwe God. Wij verlangen ernaar mensen te introduceren aan en verbinden met een liefhebbende en machtige God!

xx september

11:00 - 12:30

Samenkomst

Buurcentrum Gein, Wisseloordplein 83, Amsterdam

Wat wij Geloven

Kom Langs

Water doop

Training / Discipelschap

Maak Contact

StL Academy is toegewijd aan het opleiden van leiders die hun roeping in un leven willen definiëren en volbrengen in het leven van de geest omwille van het dienen van Gods koninkrijk naar de waarheid van de Schrift in het leven van de geest in deze wereld.

Alle StL masterclasses en studies worden afgerond met een certificaat. Ieder leergang kent een eigen internationale erkenning en/of certificering, meer informatie kunt u vinden in de omschrijving van de Masterclass en/of studie.

ONE LOVE

Samen werken aan een betere samenleving!

859.732

MENSEN

17%

CHRISTENEN

De Nederlandse economie mag  uit de crisis zijn gekomen, ons welzijn is dat nog absoluut niet. We zien de gevolgen daarvan dagelijks om ons heen. De toestand op de arbeidsmarkt verslechtert. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte, armoede, schulden en andere zaken die het bestaan onder druk zetten en zorgen ervoor dat mensen geïsoleerd raken en buiten de samenleving te geraken. One Love bied hulp aan hen die om welke reden dan ook niet met de snelheid van de samenleving kunnen meekomen, zodat niemand buiten de boot van de samenleving geraakt!

One Love helpt mensen die in de snelheid van de samenleving dreigen te verdrinken!